Ловен календар – срокове за ловуване на дивеч в България

1. Благороден елен и елен-лопатар
– мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари
– женски – от 1 октомври до 31 декември
2. Сърна
– мъжки – селекционно и трофейно – от 1 май до 30 октомври
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври
3. Дива свиня:
3.1. Подборен лов целогодишно
– мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
– женски прасета
3.2. Групов лов на дива свиня – от 1 октомври до втората неделя на месец януари
3.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча – мъжки и приплоди – от 1 октомври до последния ден на февруари
4. Муфлон
– мъжки, трофейно зрели – целогодишно
– мъжки и женски – от 1 септември до 31 януари
5. Зубър
– мъжки – целогодишно
– женски и приплоди – от 1 септември до 31 декември
6. Тибетски як
– мъжки – целогодишно
– женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври
7. Алпийски козирог
– мъжки – от 1 септември до 31 май
– женски – от 1 септември до 31 декември
8. Вълк и чакал – целогодишно
8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд – от 1 януари до последния ден на февруари
9. Див заек – от 1 октомври до 31 декември
10. Катерица – от 1 ноември до 31 декември
11. Ондатра и нутрия – от 1 ноември до последния ден на февруари
12. Лисица – целогодишно
13. Енотовидно куче – целогодишно
14. Бялка и черен пор – целогодишно
15. Язовец – от 1 август до последния ден на февруари
16. Глухар – мъжки – от 15 април до 15 май
17. Дива пуйка – от 1 октомври до последния ден на февруари
18. Фазани и токачки – от 1 октомври до 31 януари
18.1. Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
19. Яребици и кеклици – от 1 октомври до 30 ноември
19.1. Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
20. Пъдпъдък и гургулица – от втората събота на август до 30 ноември
21. Гугутка – от втората събота на август до 31 декември
22. Гривяк – от втората събота на август до втората неделя на февруари
23. Голяма белочела гъска – от 1 октомври до 31 януари
24. Диви патици обект на лов – от 1 октомври до 31 януари
24.1. Полудива патица – от 1 октомври до 31 януари
24.2. Зеленоглава патица – от 1 октомври до 31 януари
24.3. Лятно бърне – от 1 октомври до 31 януари
24.4. Зимно бърне – от 1 октомври до 31 януари
24.5. Фиш – от 1 октомври до 31 януари
24.6. Лопатарка – от 1 октомври до 31 януари
24.7. Черна качулата потапница – от 1 октомври до 31 януари
24.8. Шилоопашата патица – от 1 октомври до 31 януари
25. Черна лиска – от 1 октомври до 31 януари
26. Горски бекас и обикновена бекасина – от втората събота на август до последния ден на февруари
27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка – целогодишно

 

Автор: ЛРД Сокол, гр.Казанлък

Share This Post On

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *