УТОЧНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНОТО ПИСМО В САЙТА ”БГ ЛОВ”

             УТОЧНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНОТО ПИСМО ОТ              ИМЕТО НА УС НА СНЦ-ЛРД ‘’СОКОЛ’’ – КАЗАНЛЪК,ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                        НА УС НА НЛРС-СЛРБ, В САЙТА”БГ ЛОВ”   ТЪЙ,КАТО СЕ Е ПОЛУЧИЛО НЯКАКВО НЕДОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МЕН,ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛРД”СОКОЛ”-КАЗАНЛЪК,ХРИСТО ЗАХАРИЕВ И СОБСТВЕНИКА НА САЙТА” БГ ЛОВ”, ВАСИЛ ТЕРЗИЙСКИ ,ТЕКСТА НА ПИСМОТО ,БЕШЕ ПУБЛИКУВАН ПРЕДИ ТОЙ ДА БЪДЕ ПРДЛОЖЕН ДА СТАНЕ РЕШЕНИЕ...

Повече