На 29.04.2017г. Стрелбищният комплекс към СНЦ“ЛРД Сокол“ няма  да работи до 15.00 часа
апр.25

На 29.04.2017г. Стрелбищният комплекс към СНЦ“ЛРД Сокол“ няма да работи до 15.00 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 29.04.2017г. Стрелбищният комплекс към СНЦ“ЛРД Сокол“ няма  да работи до 15.00...

Повече
Управителният съвет на СНЦ “ЛРД Сокол”- гр. Казанлък свиква отчетно изборно общо събрание на 29.04.2017г.
апр.21

Управителният съвет на СНЦ “ЛРД Сокол”- гр. Казанлък свиква отчетно изборно общо събрание на 29.04.2017г.

О Б Я В А   Управителният съвет на СНЦ “ЛРД Сокол”- гр. Казанлък, на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2  от ЗЮЛНЦ и чл. 39 ал. 1 и ал. 2 от Устава на сдружението свиква отчетно изборно общо събрание на 29.04.2017г. от 09:00 ч. в  залата  на Стрелбищния комплекс към Сдружението.   При липса на кворум за провеждане на Общото събрание на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден с един час по-късно на същото място...

Повече
Списък за провеждане на практическо обучение на кандидат ловци по групи 08-09.04.2017г.
апр.07
Повече