График за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване право на лов
май22

График за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване право на лов

№ Име, презиме, фамилия Дата изпит -теория Дата изпит- практика 1 Милена Кънчева Кънева 09.06.2017г. 23.06.2017г. 2 Милен Генчев Колев 09.06.2017г. 23.06.2017г. 3 Вангел Георгиев Тодоров 09.06.2017г. 23.06.2017г. 4 Росен Петков Иванов 09.06.2017г. 23.06.2017г. 5 Георги Петев Папазов 09.06.2017г. 23.06.2017г. 6 Петър Иванов Сираков 09.06.2017г. 23.06.2017г. 7 Феим Салим Феим 09.06.2017г. 23.06.2017г. 8 Красимир Стефанов Кисьов...

Повече