Шпицове и примитиви

Счита се, че шпицовете произлизат от торфните (блатните) кучета. Шпицообразните кучета се разделят на три подвида – съвременни шпицове, лайки и впрегатни кучета. Използват се като стражеви кучета, а някои и като впрегатни и пастирски.

Западносибирска лайка

Западносибирска лайка

Характеристики: среден ръст, развита, но не масивна и груба костна система. Мускулатурата е здрава и добре развита. Главата е удължена, неширока, по форма наподобява равнобедрен триъгълник. Муцуната е дълга и заострена. Зъбите са бели и големи, челюстите са с ножицовидна захапка. Стопът е почти незабележим. Ушите са овални и косо поставени. Шията е мускулеста и суха. Предните крайници са добре замускулени, задните също са много здрави и мускулести, с добре изразени ставни ъгли. Лапите са овални, сводести, с плътно събрани пръсти. Опашката е високо поставена и се носи завита в кръг на гърба. Космената покривка е по-обилна в сравнение с руско-европейската лайка. Окраската може да бъде бяла, сива, рижава и сиво-кафява, едноцветна или с едри петна. Допустимо е черно и черно-бяло оцветяване, но кафявата и тигровата окраска са недопустими.

Предназначение: тази порода има спокоен нрав, уравновесена нервна система и добре развит ориентировъчен рефлекс. При лов търси в тръс, използва се успешно за лов на водоплаващи птици, а също и за преследване по стара следа от дребен и едър дивеч. Поддава се отлично на обучение и проявява голяма привързаност и послушание.

Източник: Ловен туризъм в България / Янчо Найденов/