Водоеми за любителски риболов

  

Списък на големите държавни водоеми и предназначението им според Приложение 2 на Наредба № 37 към Закона за рибарство и аквакултури