Комисията по правосъдие и вътрешен ред на ЕП: Полуавтоматичните оръжия няма да бъдат забранени за милионите ловци в Европа и България
май11

Комисията по правосъдие и вътрешен ред на ЕП: Полуавтоматичните оръжия няма да бъдат забранени за милионите ловци в Европа и България

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент гласува в понеделник вечерта своето становище относно промените в директивата за огнестрелните оръжия. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Евродепутатите подкрепиха предложение за изменение на българския представител Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ), което изключва колекционерите от обхвата на директивата. По-конкретно, в следствие на предложението на...

Повече
Горски експерти предоставят безвъзмездни консултации за поддържане на открити пространства в горите
май05

Горски експерти предоставят безвъзмездни консултации за поддържане на открити пространства в горите

Повишаване на интереса на горски и земеделските стопани към агроекологичните плащания и гори в Натура 2000, чрез прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., бе акцентът на проведените три информационни срещи на експерти от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците с горски и земеделски стопани в гр. Болярово,...

Повече