Двуцевнo ловно оръжие

Двуцевно ловно оръжие

Двуцевното ловно оръжие се характеризира с най-масова употреба. То може да е два вида: с успоредно и с вертикално разположени цеви. Пушките с вертикално разположени цеви, така наречените надцевки, напоследък имат по-голямо разпространение поради по-удобното вземане на прицел.