Управителен съвет и контролна комисия

Управителен съвет и контролна комисия

На 19.03.2016 г. се проведе Отчетно Изборно Общо събрание на СНЦ–ЛРД“Сокол“-Казанлък . На него беше избран нов УС и КС в състав :

Председател – Кольо Иванов Дочев

Членове на УС :

 • Христо Захариев
 • Апостол Терзиев
 • Дончо Тилев
 • Дончо Донев
 • Васил Каяров
 • Димитър Димитров
 • Георги Тонев
 • Николай Колев
 • Стойко Стоянов
 • Ферид Бекиров

Председател на КС- Недялко Тодоров

Членове на КС :

 • Диян Стайков
 • Милен Иванов

На първото заседание на новия УС за Зам.Председател на УС и ЛРД“Сокол“ беше избран Христо Захариев, за Секретар беше избран Дончо Донев.