Ловен календар – срокове за ловуване на дивеч в България

1. Благороден елен и елен-лопатар – мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари – женски – от 1 октомври до 31 декември 2. Сърна – мъжки – селекционно и трофейно – от 1 май до 30 октомври – женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври 3. Дива свиня: 3.1. Подборен лов целогодишно – мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета – женски прасета 3.2. Групов лов на...

Повече