Невестулка

Невестулка (байова булка, булка) (Mustela nivalis)

Разпространение

Невестулката е разпространена в Палеарктичната област, в Япония, както и в Неоарктичната област – от Аляска и Северна Канада на север до Уайоминг и Северна Каролина на юг. Привнесена е и в Нова Зеландия.

Общи сведения

Невестулка

Както всички представители на рода Порове, невестулката е с тънко тяло, дълга опашка и къси крака, което й позволява да гони плячката си (предимно малки гризачи) дори в дупките им. Козината на гърба е червеникавокафява на цвят и е по-ярка от тази на другите порови. Коремната страна и гушата са бели. При северните популации козината е бяла през зимата, като това служи за камуфлаж сред снега. По тази причина в някои северни региони е известна още като снежна невестулка, а в Норвегия и Швеция я наричат снежна мишка. Ареалът й се припокрива с този на хермелина, с когото много си приличат, но той има по-големи размери от нея. Хермелинът не се среща често в средиземноморския регион. Съществена разлика е, че върхът на опашката на хермелина е черен. Дължината на тялото е до 23 сm. Опашката е дълга около 6 сm. Тежат 30-55 gr. Женската е по-дребна от мъжкия.

Начин на живот и хранене

Невестулка

Невестулката живее в селскостопански дворове, ливади, гъсталаци, открити горски участъци, прерии, степи, полупустини. Избягва гъстите гори, пясъчните пустини и откритите пространства, където става лесна плячка на грабливите птици. Мъжките и женските живеят отделно, освен по време на размножителния период. Активна е през нощта, има силно развито обоняние. Храни се с дребни бозайници, с влечуги, птици, жаби и насекоми, напада домашните птици и зайците. Убива жертвата си, като я захапва за врата. Най-големите врагове на невестулката са хищните птици. Най-голяма заплаха за малките са змиите.

Размножаване

Сватбеният период е съпроводен с ожесточени битки между мъжките и рядко се стига до чифтосване без битки. Женската може да роди един или два пъти годишно, стига да има достатъчно храна. Чифтосването става през пролетта и края на лятото. Бременността трае 34-37 дни. От едно поколение се раждат средно по 3-9 малки. Майката ги отбива след 18 дни, а те достигат половата си зрялост на 4-8 месеца.

Стопанско значение

Невестулка

Невестулката е както полезна, така и вредна за селското, горското и ловното стопанство. Тя очиства хамбарите и стопанските постройки от мишките и плъхове, но унищожава също така и много дивеч, особено в интензивните ловни стопанства и е разрешена за лов. Трофейни качества имат кожата и черепът й.

Източник: Ловен туризъм в България / Янчо Найденов/