Заповед на МЗХ: ЛОВЪТ НА ПТИЦИ ЧАСТИЧНО РАЗРЕШЕН!!!
ян.10

Заповед на МЗХ: ЛОВЪТ НА ПТИЦИ ЧАСТИЧНО РАЗРЕШЕН!!!

Със своя заповед министъра на земеделието и храните отмени забраната на лова на птици на терорията на цялата страна. Забраната за лов на птици – обект на лов остава в сила само в общините, на чиято територия са констатирани огнища на заболяването птичи грип, съгласно приложение към заповедта. Заповедта на министър Танева: На основание чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 73 от Административнопроцесуалния...

Повече
Поздрав от УС на СНЦ–ЛРД”Сокол”- Казанлък към ловците от Сдружението по случай завършването на ловен сезон 2016/17 година
ян.09

Поздрав от УС на СНЦ–ЛРД”Сокол”- Казанлък към ловците от Сдружението по случай завършването на ловен сезон 2016/17 година

УС на ЛРД”Сокол” – Казанлък, поздравява и благодари на ловците от Сдружението, за успешното завършване на ловен сезон / групов лов на дива свиня и дребен местен дивеч/ 2016/17 г., за стриктното спазване на мерките за безопасност, което доведе до провеждането на ловните излети без инциденти, за спазването на ЗЛОД и ППЗЛОД, което спомогна за намаляване на бракониерските прояви в ловностопанската територия стопанисвана от Казанлъшкото...

Повече
МЗХ: Забранява се лова и разселването на пернат дивеч в цялата страна (заповед)
ян.03

МЗХ: Забранява се лова и разселването на пернат дивеч в цялата страна (заповед)

Заповед РД09-1/03.01.2017 г. на министъра на Министерство на земеделието и храните относно забрана за лова и разселването на пернат дивеч, в природата на територията на цялата страна във връзка с констатирани от БАБХ огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в страната и с цел осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите на територията на Република България. Заповедта: Източник :...

Повече