Управителният съвет на СНЦ “ЛРД Сокол”- гр. Казанлък свиква отчетно изборно общо събрание на 29.04.2017г.

О Б Я В А

 

Управителният съвет на СНЦ “ЛРД Сокол”- гр. Казанлък, на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2  от ЗЮЛНЦ и чл. 39 ал. 1 и ал. 2 от Устава на сдружението свиква отчетно изборно общо събрание на 29.04.2017г. от 09:00 ч. в  залата  на Стрелбищния комплекс към Сдружението.

 

При липса на кворум за провеждане на Общото събрание на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред!                                               

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

  1. Приемане отчет за дейността и финасовото състояние на Сдружение с нестопанска цел „ЛРД Сокол“ гр. Казанлък за 2016г.
  2. Приемане отчетен доклад на контролния съвет за 2016г.
  3. Определяне размера на членския внос.
  4. Приемане бюджет 2017г.
  5. Освобождаване на член от Управителния съвет.
  6. Избор на нов член на Управителния съвет
  7. Избор на делегати за Общо събрание на НЛРС-СЛРБ –

3 /трима/ делагата.

 

 

От Управителния съвет

 

 

Автор: ЛРД Сокол, гр.Казанлък

Share This Post On

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *