Лов

         Една от най-древните дейности на човека е ловът. В далечните исторически епохи той е бил източник на храна, облекло и гаранция за развитието и оцеляването на човешкия род. С появата на селското стопанство в двете му разновидности, растениевъдство и животновъдство и най-вече отседналия начин на живот, материалната основа на обществото не е вече само това, което природата предлага, включително и дивечът, но и това, което човек произвежда. Ловът на дивеч от средство за осигуряване на изхранването и облеклото на семейството, се превръща в привилегия на богатите, спорт и хоби. Ловните трофеи украсяват замъци и дворци и стават неразделна, задължителна част от интериора на жилищата на благородници, царе, крале. Притежанието на богати ловни сбирки е въпрос на чест за много природонаучни музеи по целия свят.
Катерица

        Ловната тематика навлиза в поезията, литературата, изобразителното изкуство, като натюрмортът често има за тема ловни сцени и отстрелян дивеч. Сцени на лов са пресъздадени в картини, скулптурни композиции, поеми, разкази, романи, театрални и филмови продукции.

лов в българия

        Най-много вицове се разказват на ловна и риболовна тема, а когато това става след изморителен ловен преход или след успешен риболов, край лагерния огън, тези мигове са незабравими.
Успоредно с това се заражда и организираното ловно движение и организирането на ловни изложения. Тези процеси не отминават и нашата страна.
В България ловът и риболовът стават организирано движение и са регулирани със закон още през ХІХ в. Благодарение на грижата за дивеча, популацията му е под наблюдение, определени са ловни сезони, създадени са горски и ловни стопанства, лесничейства и държавни дивечоразвъдни станции, където се отглежда едър и дребен дивеч: мечки, тибетски як, благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, муфлон, глухар, зайци, яребици, фазани, пъдпъдъци и други ловни видове с високи трофейни качества. Българските ловни трофеи са печелили много престижни международни награди.